Lijst van aan de raad gerichte brieven

Hier vindt u de overzichten van de aan de raad gerichte brieven. 
Dit zijn brieven van bijvoorbeeld burgers, bedrijven, overheidsinstanties, raadsleden of politieke partijen die aan de gemeenteraad zijn gericht. De betreffende brieven kunt u niet inzien vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wel staan de lijsten van aan de raad gerichte brieven voor u online. In deze lijsten staan de brieven op briefnummer gesorteerd en kunt u o.a. zien wat het onderwerp van de brief is. Klik op het jaar en vervolgens de maand waarin de brief is verzonden. De gemeenteraad neemt elke reguliere raadsvergadering kennis van de lijsten van aan de raad gerichte brieven .

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden.