Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

amendement WL, PvdA, VVD, SP topsportbeleid

amendement-WL-PvdA-VVD-SP-topsportbeleid.pdf PDF, 142 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:44
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement CDA, PvdA quorum commissies

amendement-CDA-PvdA-quorum-commissies.pdf PDF, 121.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:46
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement CDA, PvdA spreekrecht commissies

amendement-CDA-PvdA-spreekrecht-commissies.pdf PDF, 112.08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:46
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement CDA, PvdA, DUS, D66 artikel 40 RvO-vragen

amendement-CDA-PvdA-DUS-D66-artikel-40-RvO-vragen.pdf PDF, 192.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:47
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement CDA, PvdA, DUS, D66 RvO-artikel 17

amendement-CDA-PvdA-DUS-D66-RvO-artikel-17.pdf PDF, 191.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:47
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement SP artikel 14 RvO

amendement-SP-artikel-14-RvO.pdf PDF, 51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-01-2016
Laatst gewijzigd
28-01-2016 17:47
Zichtbaarheid
Openbaar