Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

download

Exporteren naar

PDF Excel

amendement overhead aangenomen op 12-11-2015

V-A-5-SP-D66-VVD-amendement-overhead-1.pdf PDF, 57.74 KB

Metadata

Publicatie datum
29-04-2016
Laatst gewijzigd
29-04-2016 10:19
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement SP, D66, VVD agenda Midden-Limburg

amendement-SP-D66-VVD-agenda-Miden-Limburg.pdf PDF, 92 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2016
Laatst gewijzigd
21-04-2016 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement D66 en VVD agenda Midden-Limburg

amendement-D66-en-VVD-agenda-Midden-Limburg.pdf PDF, 86.5 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2016
Laatst gewijzigd
21-04-2016 11:06
Zichtbaarheid
Openbaar