Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

download

Exporteren naar

PDF Excel

IV.A.1 D66,CDA vitale verenigingen

IV-A-1-D66-CDA-vitale-verenigingen.pdf PDF, 41.21 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2016
Laatst gewijzigd
23-06-2016 11:03
Zichtbaarheid
Openbaar

V.A.3 DUS, CDA, WL, VVD, SP, PvdA, D66 kennisnemen VJN

V-A-3-DUS-CDA-WL-VVD-SP-PvdA-D66-kennisnemen-VJN.pdf PDF, 122.76 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2016
Laatst gewijzigd
23-06-2016 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

V.A.1 DUS Weert kennisnemen VJN

V-A-1-DUS-Weert-kennisnemen-VJN.pdf PDF, 33 KB

Metadata

Publicatie datum
21-06-2016
Laatst gewijzigd
21-06-2016 10:13
Zichtbaarheid
Openbaar

V.A.2 CDA Kennisneming VJN

V-A-2-CDA-Kennisneming-VJN.pdf PDF, 58.03 KB

Metadata

Publicatie datum
21-06-2016
Laatst gewijzigd
21-06-2016 10:13
Zichtbaarheid
Openbaar