Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

Exporteren naar

PDF Excel

amendement gehandicapten parkeerkeerplaats

amendement-gehandicapten-parkeerkeerplaats.pdf PDF, 26.47 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2018
Laatst gewijzigd
20-12-2018 15:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement Eindrapport rekenkamer

Amendement-Eindrapport-rekenkamer.pdf PDF, 29.72 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2018
Laatst gewijzigd
20-12-2018 15:30
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement verhogen sociale grondprijs

amendement-verhogen-sociale-grondprijs.pdf PDF, 23.25 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
19-12-2018 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement huisvesting arbeidsmigranten bestaande woningbouw

amendement-huisvesting-arbeidsmigranten-bestaande-woningbouw.pdf PDF, 82.54 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
19-12-2018 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement mantelzorgkaart

amendement-mantelzorgkaart.pdf PDF, 18.99 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2018
Laatst gewijzigd
19-12-2018 17:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement Slotwijziging

Amendement-Slotwijziging.pdf PDF, 20.62 KB

Metadata

Publicatie datum
18-12-2018
Laatst gewijzigd
18-12-2018 10:34
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement groepshuisvesting arbeidsmigranten grote complexen (VERVALLEN, GEWIJZIGD IN MOTIE)

amendement-groepshuisvesting-arbeidsmigranten-grote-complexen.pdf PDF, 63.41 KB

Metadata

Publicatie datum
18-12-2018
Laatst gewijzigd
19-12-2018 16:14
Zichtbaarheid
Openbaar