Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)

Exporteren naar

PDF Excel

DUS en PvdA amendement grondprijsbrief 2018

DUS-en-PvdA-amendement-grondprijsbrief-2018.pdf PDF, 72.11 KB

Metadata

Publicatie datum
01-03-2018
Laatst gewijzigd
01-03-2018 16:31
Zichtbaarheid
Openbaar