Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

amendement CDA vergadersystematiek

amendement-CDA-vergadersystematiek.pdf PDF, 45.84 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2018
Laatst gewijzigd
28-06-2018 18:57
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement WL,VVD,DUS,SP,PvdA auditcommissie

amendement-WL-VVD-DUS-SP-PvdA-auditcommissie.pdf PDF, 99.01 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2018
Laatst gewijzigd
29-06-2018 10:20
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement CDA, DUS bestemmingsplan kerkdorpen

amendement-CDA-DUS-bestemmingsplan-kerkdorpen-aamgepast.pdf PDF, 53.68 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2018
Laatst gewijzigd
29-06-2018 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement VVD, DUS Kiosk

amendement-VVD-DUS-Kiosk.pdf PDF, 23.33 KB

Metadata

Publicatie datum
27-06-2018
Laatst gewijzigd
27-06-2018 17:10
Zichtbaarheid
Openbaar