Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement bestuursopdracht Weert-Zuid (prioriteit onderzoek Microbar)

Amendement-bestuursopdracht-Weert-Zuid-prioriteit-onderzoek-Microbar.pdf PDF, 45.38 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement Donatuskapel (niet toekennen misgelopen subsidie)

Amendement-Donatuskapel-niet-toekennen-misgelopen-subsidie.pdf PDF, 49.72 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:31
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement St. Donatuskapel (10% regeling toevoegen aan besluit)

amendement-St-Donatuskapel-10-regeling-toevoegen-aan-besluit.pdf PDF, 33.85 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement St.Donatuskapel (schrappen 10% regeling uit voorstel)

Amendement-St-Donatuskapel-schrappen-10-regeling-uit-voorstel.pdf PDF, 40.91 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement verordening raadscommissies commissieleden lid van elke commissie

amendement-verordening-raadscommissies-commissieleden-lid-van-elke-commissie.pdf PDF, 31.28 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:34
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement verordening raadscommissies commissieleden voor nieuw ontstane fracties

amendement-verordening-raadscommissies-commissieleden-voor-nieuw-ontstane-fracties.pdf PDF, 38.03 KB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 10:34
Zichtbaarheid
Openbaar