Overzicht Moties

Raadsleden en fracties kunnen tijdens de raadsvergadering een motie indienen. Deze motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat. Dan wordt de motie betrokken bij dat onderwerp. Er kan ook een motie worden ingediend over een onderwerp, dat niet op de agenda staat. Dan wordt de motie “vreemd aan de orde van de dag” genoemd en aan het einde van de vergadering behandeld. Over een ingediende motie wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens gestemd. Als de raad een motie aanneemt, spreekt hij daarmee een gevoel uit of geeft het college opdracht om iets te doen. Het college is niet verplicht een door de raad aangenomen motie uit te voeren. Een motie is niet juridisch bindend. Als het college een motie niet uitvoert, kan dat wel politieke gevolgen hebben.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie afstemmen realisatie kindvoorziening A'heide Opwaarderen dorpskern A'heide (in stemming gebracht)

Motie-afstemmen-realisatie-kindvoorziening-A-heide-Opwaarderen-dorpskern-A-heide-in-stemming-gebracht.pdf PDF, 537.04 KB

Metadata

Publicatie datum
07-05-2020
Laatst gewijzigd
07-05-2020 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie afstemmen realisatie kindvoorziening A'heide Opwaarderen dorpskern A'heide versie 1 (niet in stemmig gebracht)

Motie-afstemmen-realisatie-kindvoorziening-A-heide-Opwaarderen-dorpskern-A-heide-versie-1-niet-in-stemmig-gebracht.pdf PDF, 490.46 KB

Metadata

Publicatie datum
07-05-2020
Laatst gewijzigd
07-05-2020 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie huur kindvoorziening Altweerterheide huur

Motie-huur-kindvoorziening-Altweerterheide-huur.pdf PDF, 463.54 KB

Metadata

Publicatie datum
07-05-2020
Laatst gewijzigd
07-05-2020 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar