Overzicht Raadsinformatiebrieven

Hieronder vindt u de raadsinformatiebrieven. 
Dit zijn brieven van het college van B&W (of gemandateerd vanuit afdelingen) die de gemeenteraad informeren over nieuwe ontwikkelingen.
De betreffende brieven zullen in eerste instantie enkel zichtbaar zijn voor de raadsleden.
Wanneer de inhoud het toelaat zal deze brief vervolgens voor eenieder zichtbaar worden.
Klik op het jaar en vervolgens de maand om de brieven te bekijken.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief over Poort van Limburg

Raadsinformatiebrief-over-Poort-van-Limburg.pdf PDF, 433.26 KB

Metadata

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
07-05-2020 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Voortgang stoppersregeling actieplan ammoniak

Raadsinformatiebrief-over-Voortgang-stoppersregeling-actieplan-ammoniak.pdf PDF, 3.89 MB

Metadata

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
07-05-2020 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Stand van zaken decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Raadsinformatiebrief-over-Stand-van-zaken-decentralisatie-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang.pdf PDF, 219.29 KB

Metadata

Publicatie datum
23-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 14:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Bomen kazernelaan

Raadsinformatiebrief-over-Bomen-kazernelaan.pdf PDF, 164 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 14:22
Zichtbaarheid
Openbaar

raadsinformatiebrief aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld

raadsinformatiebrief-huiselijk-geweld.pdf PDF, 167.84 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2020
Laatst gewijzigd
23-04-2020 17:34
Zichtbaarheid
Openbaar

raadsinformatiebrief voorgenomen ontwikkeling Boostenzalen

raadsinformatiebrief-voorgenomen-ontwikkeling-Boostenzalen.pdf PDF, 112.19 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2020
Laatst gewijzigd
23-04-2020 17:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over leerlingenprognose 2020

Raadsinformatiebrief-over-leerlingenprognose-2020.pdf PDF, 793.12 KB

Metadata

Publicatie datum
10-04-2020
Laatst gewijzigd
16-04-2020 15:04
Zichtbaarheid
Openbaar