Overzicht Raadsinformatiebrieven

Hieronder vindt u de raadsinformatiebrieven. 
Dit zijn brieven van het college van B&W (of gemandateerd vanuit afdelingen) die de gemeenteraad informeren over nieuwe ontwikkelingen.
De betreffende brieven zullen in eerste instantie enkel zichtbaar zijn voor de raadsleden.
Wanneer de inhoud het toelaat zal deze brief vervolgens voor eenieder zichtbaar worden.
Klik op het jaar en vervolgens de maand om de brieven te bekijken.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (14)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raadsinformatiebrief over Evaluatie ECGeo

Raadsinformatiebrief-over-Evaluatie-ECGeo.pdf PDF, 2.55 MB

Metadata

Publicatie datum
26-06-2020
Laatst gewijzigd
10-07-2020 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Bestemmingsplan Laarveld 2020, fase 3 (toezegging in commissie R&E)

Raadsinformatiebrief-over-Bestemmingsplan-Laarveld-2020-fase-3-toezegging-in-commissie-R-E.pdf PDF, 66.01 KB

Metadata

Publicatie datum
25-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2020 algemene uitkering - Gemeentefonds

Raadsinformatiebrief-over-Meicirculaire-2020-algemene-uitkering-Gemeentefonds.pdf PDF, 203.79 KB

Metadata

Publicatie datum
23-06-2020
Laatst gewijzigd
10-07-2020 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Onderzoek behoefte woonwagenstandplaatsen Limburg

Raadsinformatiebrief-over-Onderzoek-behoefte-woonwagenstandplaatsen-Limburg.pdf PDF, 2.75 MB

Metadata

Publicatie datum
18-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 16:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarrapportage 2019 sociaal domein (bijlage bij raadsinformatiebrief 16 juni 2020)

Jaarrapportage-2019-sociaal-domein-bijlage-bij-raadsinformatiebrief-16-juni-2020.pdf PDF, 3.55 MB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 16:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarrapportage Jeugd 2019 definitief (bijlage bij raadsinformatiebrief 16 juni 2020)

Jaarrapportage-Jeugd-2019-definitief-bijlage-bij-raadsinformatiebrief-16-juni-2020.pdf PDF, 1.46 MB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarrapportage Sociaal Domein 2019 - De Kern (bijlage bij raadsinformatiebrief 16 juni 2020)

Jaarrapportage-Sociaal-Domein-2019-De-Kern-bijlage-bij-raadsinformatiebrief-16-juni-2020.pdf PDF, 1.17 MB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 16:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief 16 juni 2020 jaarrapportage 2019 sociaal domein

Raadsinformatiebrief-16-juni-2020-jaarrapportage-2019-sociaal-domein.pdf PDF, 64.53 KB

Metadata

Publicatie datum
17-06-2020
Laatst gewijzigd
25-06-2020 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Traject alleenstaande ouders in de bijstand 2020 en SchuldenlabWeert

Raadsinformatiebrief-over-Traject-alleenstaande-ouders-in-de-bijstand-2020-en-SchuldenlabWeert.pdf PDF, 233.52 KB

Metadata

Publicatie datum
12-06-2020
Laatst gewijzigd
12-06-2020 22:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsinformatiebrief over Gebiedsvisie Keent-Moesel

Raadsinformatiebrief-over-Gebiedsvisie-Keent-Moesel.pdf PDF, 185.78 KB

Metadata

Publicatie datum
11-06-2020
Laatst gewijzigd
18-06-2020 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar