Vergaderschema

Jaarlijks wordt er een schema gemaakt met daarin de data van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies, informatiebijeenkomst, sprekersplein, agendacommissie en het presidium. In het vergaderschema is de vergadercyclus van de gemeenteraad weergegeven.

Hier is het vergaderschema van 2023 te downloaden: 

Ook is er een vergaderschema van de vergaderingen van de collegeadviescommissies Monumenten-Welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie.

Hier is het vergaderschema van 2023 te downloaden: