A.C. (Ton) van de Kruijs

Naam: A.C. (Ton) van de Kruijs

fractielid en raadslid, DUS Weert
raadslid, Gemeenteraad
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
raadsgriffier, Raadscommissie Middelen & Bestuur
fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-42251167

Nevenfuncties

  • Secretaris en Ambtelijk Secretaris van de Ondernemingsraad van Nyrstar Budel B.V. en tevens lid van de Europese Ondernemingsraad van Nyrstar (bezoldigd);
  • Vrijwilliger Bospop festival in Weert (onbezoldigd);
  • Lid FNV BGA Metaal regio Eindhoven (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, DUS Weert
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadsgriffier, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens