A.F. (Frans) van Eersel (0495-575000)

A.F. (Frans) van Eersel (0495-575000)

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouderambt:

1. Lid van het bestuurlijk overleg van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord (onbezoldigd)

2. Lid van het Algemeen Bestuur van Keyport 2020 (onbezoldigd)

3. Voorzitter van de collegeadviescommissie Marktzaken (onbezoldigd)

4. Plaatsvervangend voorzitter van de collegeadviescommissie Straatnaamgeving (onbezoldigd)

5. Lid van de Raad van Toezicht Stichting Centrummanagement Weert (onbezoldigd)

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

1. Financiële belangen:

    Pand St. Antoniusstraat 46 te Weert (woonhuis)

    Pand aan de Houtsnip te Weert (verhuurd)

    Pand aan de Martinushof te Weert (verhuurd)

    Pand aan de Parallelweg te Weert (verhuurd)

Eerstgenoemd pand is het woonhuis van de heer van Eersel en zijn gezin. De drie laatstgenoemde panden worden verhuurd aan derden. Omwille van de privacy van de huurders worden de huisnummers van deze panden niet vermeld.