C.G.E. (Colette) Grijmans (06-12518899)

C.G.E. (Colette) Grijmans (06-12518899)

  • Jurist Brabantse Meesters (advocatenkantoor) te Eindhoven (bezoldigd);
  • Student rechtsgeleerdheid Maastricht University (onbezoldigd);
  • Vice-voorzitter / Secretaris CDJA Weert (onbezoldigd).