C.G.E. (Colette) Grijmans (06-12518899)

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken