College van B&W

College van B&W

Logo van College van B&W

Contact informatie

E-mailadres:
gemeente@weert.nl
Contact informatie:

Voor een eventuele afspraak met de burgemeester, een van de wethouders of de secretaris belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Contactgegevens bestuurssecretariaat
Adres
: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000

Let op! Formele reacties, zoals bijv. bedenkingen / zienswijzen of bezwaarschriften, dient u in de vorm van een ondertekende brief of fax te zenden aan:
College van B&W, gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert, fax: (0495) 541 554

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Samenstelling B&W

De partijen VVD, Weert Lokaal en CDA leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college.
Als u op een van de collegeleden klikt, kunt u per persoon de contactgegevens, nevenfuncties en de portefeuille zien.

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert normaliter ieder week op dinsdag.
De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld.
Vanzelfsprekend kunt u de besluitenlijsten met bijbehorende stukken op deze website raadplegen.
De besluitenlijsten kunt u raadplegen via  “Vergaderingen” en vervolgens onder “College van B&W” klikt u op “Archief vergaderingen”.

Meer informatie

Voor meer informatie en documenten over het college van B&W klik op "Over het college"
(of klik op de link achter "Website" bovenaan deze informatiepagina).

Leden