Collegeadviescommissie Cultuurhistorie

De collegeadviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college van burgemeester en wethouders over erfgoed in onze leefomgeving.
In de collegeadviescommissie Cultuurhistorie zijn de volgende expertises vertegenwoordigd:
  -  Archeologie
  -  Cultuurhistorie
  -  Lokale kennis / stadsgeschiedenis
  -  Monumentenzorg 
Onderwerpen die in de vergaderingen worden behandeld zijn bijvoorbeeld de aanwijzing van monumentale zaken (gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten), de aanwijzing van beschermde archeologische meldingsgebieden, nieuwe bestemmingsplannen en overige cultuurhistorische onderwerpen die door het college worden aangedragen. Ook kan de commissie ongevraagd advies geven over beleid of onderwerpen op het gebied van cultuurhistorie.

In tegenstelling tot de andere collegeadviescommissies zijn de vergaderingen van de collegeadviescommissie Cultuurhistorie openbaar. De vergaderingen vinden om de zes weken plaats, aansluitend aan de Monumenten-welstandscommissie. 
Er is ieder jaar een vergaderschema van de vergaderingen van de openbare collegeadviescommissies MWC en CH. Dit vergaderschema is te raadplegen via "Vergaderschema".
De agenda’s kunt u inzien via “Vergaderingen”.
De agenda’s en verslagen worden na vaststelling openbaar en kunt u downloaden via “Documenten”.

Samenstelling commissie

Voorzitter:

 • Wethouder S.A.M. Winters

Plv. voorzitter:

 • -

 Ambtelijke secretaris en adviseurs:

 • mevrouw L. Kegel (secretaris en adviseur monumenten), gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert
 • de heer W. Truyen (plv. secretaris en adviseur archeologie) 
 • de heer J. Lemmens (adviseur roerend- en immaterieel erfgoed)

Leden:

 • de heer P. Lammeretz, namens De Aldenborgh
 • de heer W. Filott, namens het Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap
 • de heer M. Bukkems, namens archeologische vereniging Peel, Maas & Kempen
 • de heer F. Verhaag, namens heemkundevereniging Stramproy
 • de heer R. Zincken, namens Molenstichting Weerterland
 • de heer H. Mennen, namens de Stadsgidsen
 • de heer D. Ellens, monumentendeskundige en tevens lid van de Monumenten - Welstandscommissie