Collegeadviescommissie Marktzaken

De collegeadviescommissie Marktzaken (de Marktcommissie) adviseert het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden betreffende de warenmarkt in de gemeente Weert.

De vergaderingen van deze collegeadviescommissie zijn niet openbaar.
De verslagen worden na vaststelling openbaar en kunt u downloaden via “Documenten”.

Samenstelling commissie

De nieuwe samenstelling van de commissie is nog niet bekend. Deze volgt z.s.m.

(Het lidmaatschap is namelijk gekoppeld aan de zittingsperiode van het college van B&W.)