Collegeadviescommissies

Er zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegeadviescommissies.
Op dit moment heeft de gemeente Weert vier collegeadviescommissies: 

Per commissie kunt u zien welke personen in de commissie zitten.

De vergaderingen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is openbaar. De vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt elke twee weken plaats. Het vergaderschema is te raadplegen via Vergaderschema. De openbare agenda’s zijn te raadplegen via Vergaderingen.


De vergaderingen van de collegeadviescommissies Straatnaamgeving en Roerend erfgoed en beeldende kunst zijn niet openbaar.