D66

Stemgedrag (1 stemming)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
12 oktober 2020 begroting 2021 0 0 0 1