drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls (0495-575000)

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls (0495-575000)

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.
 

Gerelateerd aan wethouderambt:

  1. Voorzitter van de collegeadviescommissie Cultuurhistorie
  2. Voorzitter van de collegeadviescommissie Roerend erfgoed en beeldende kunst
  3. Ambassadeur initiatief "bewust bodemgebruik" (vooral met het doel het thema Bodem op de landelijke politieke agenda te krijgen) (onbezoldigd, 3 dagen per jaar)
  4. Lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (onbezoldigd)
    - van 17 t/m 21 oktober 2019 als verkiezingswaarnemer bij de lokale verkiezingen in Moldavië (bezoldigd, vloeit naar de gemeentekas) 

 

Niet gerelateerd aan wethouderambt:

  1. Lid van de Provinciale Adviescommissie Raod veur het Limburgs (vacatiegeld)