drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (0495-521307)

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

77 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag