drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

139 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag