F. (Fatih) Yücel (06-14564126)

Stemgedrag (56 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
8 februari 2021 19 Raadsvoorstel (DJ-1229985) over Samenwerkingsovereenkomst Beekpoort Noord
8 februari 2021 wensen en bedenkingen Beekpoort-Noord
8 februari 2021 18A Raadsvoorstel (DJ-1274245) over Bekrachtiging geheimhouding
8 februari 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1228453) over Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021
8 februari 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1219979) over Gebiedsvisie Keent & Moesel
8 februari 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1210030) over Ruimte voor ruimte woningen
8 februari 2021 Motie bouwen in zijtuinen en buitengebied
3 februari 2021 05 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020
3 februari 2021 18B Raadsvoorstel (DJ-1275756) over bekrachtiging Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021
3 februari 2021 11 Raadsvoorstel (DJ-1225185) over Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid
3 februari 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1214457) over Resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek woonwagenstandplaatsen
3 februari 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1234601) over Onttrekking parkeerplaats aan openbaar verkeer
3 februari 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1226587) over Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid
3 februari 2021 07 Raadsvoorstel (DJ-1225501) over Subsidieverlening 2021 Stichting Zwembad De IJzeren Man
3 februari 2021 06 Raadsvoorstel DJ-1229767 over Benoeming leden werkgeverscommissie griffie Weert
3 februari 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1111511) over Energiefonds
3 februari 2021 Wensen en bedenkingen verstrekken lening Weert Energie
3 februari 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1137000) over Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022
3 februari 2021 Amendement actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022
3 februari 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1201896) over Subsidie voor organisaties met provinciale Cultuurplanstatus en of Subinfrastructuurinstellingen
16 4 0 0