Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg

Logo van Fractievoorzittersoverleg

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@weert.nl

Het fractievoorzittersoverleg (FVO) bestaat uit de raadsvoorzitter en en de fractievoorzitters. Het FVO doet aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden en het functioneren van raad en commissies.
Het FVO kan de raad voorstellen doen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.

 

Het FVO vergadert openbaar, tenzij het noodzakelijk wordt geacht in beslotenheid te vergaderen. Dit laatste is het geval als er vertrouwelijke mededelingen moeten worden gedaan of politiek gevoelige zaken worden besproken.

 

Onder de knop 'vergaderingen' treft u de agenda´s en verslagen aan van de openbare vergaderingen van het FVO.

Leden