Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad

Contact informatie

Aantal zetels:
31
E-mailadres:
griffie@weert.nl
Contact informatie:

Als u een brief wilt sturen aan de gemeenteraad, richt deze dan aan:

Gemeenteraad Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

(Let op: een brief aan de gemeenteraad is een openbare brief. Ook de media kan de brief inzien!)

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt, op grond waarvan het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de begroting in november en van de voorjaarsnota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast.

Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast.

Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. 

De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft. Hoe dat gebeurt?
Onder meer door de jaarrekening (zeg maar het huishoudboekje) van de gemeente te controleren en vast te stellen. Maar raadsleden kunnen ook vragen stellen aan het college, een interpellatiedebat aanvragen of een eigen onderzoek uitvoeren (vergelijkbaar met een parlementaire enquête door een commissie uit de Tweede Kamer).
De raad heeft daarnaast ook een lokale rekenkamer ingesteld, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Naar aanleiding van de rapporten, die de rekenkamer schrijft na het afronden van het onderzoek, bekijken college en raad of er verbeterpunten zijn door te voeren.

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door burgemeester Raymond Vlecken.
De eerste waarnemend raadsvoorzitter is de heer Pierre Sijben.
De tweede waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Carla Jacobs-Verstappen.

Voor meer informatie en documenten over de gemeenteraad klik op "Over de gemeenteraad". 

Hieronder kunt u de samenstelling van de gemeenteraad zien. Door op een van de personen te klikken, kunt u zijn of haar gegevens en eventuele nevenfuncties zien.

Leden

Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM (voorzitter) Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben P.J.H. (Pierre) Sijben (1e plv. raadsvoorzitter) Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen (2e plv. raadsvoorzitter) Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken P.L.H. (Peter) van Akkerveken (raadslid) Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren (raadslid) Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (raadslid) Foto van J. (Jaimie) Briels J. (Jaimie) Briels (raadslid) Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters H.C.M. (Karin) Duijsters (raadslid) Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans P.H.A.M. (Pierre) Emans (raadslid) Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert (raadslid) Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet J.W.J. (Jeroen) Goubet (raadslid) Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans mr. C.G.E. (Colette) Grijmans (raadslid) Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen (raadslid) Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx E.P.H.M. (Els) Henderikx (raadslid) Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (raadslid) Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen (raadslid) Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg T.L.H. (Tavinho) Karg (raadslid) Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig J.C. (Jurrella) Kleinmoedig (raadslid) Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA (raadslid) Foto van G.D. (Gerard) Knoop G.D. (Gerard) Knoop (raadslid) Foto van M. (Miel) Koolen M. (Miel) Koolen (raadslid) Foto van A.C. (Ton) van de Kruijs A.C. (Ton) van de Kruijs (raadslid) Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers (raadslid) Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo (raadslid) Foto van F.H.G.M. (Eric) Mertens F.H.G.M. (Eric) Mertens (raadslid) Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols P.H.H.G. (Peter) Mols (raadslid) Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben P.J.H. (Pierre) Sijben (raadslid) Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers (raadslid) Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt drs. P.H. (Paul) Spruijt (raadslid) Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD H. (Hendrik) Stals EMSD (raadslid) Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt P.C.I. (Patricia) van der Vegt (raadslid) Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen (raadslid) Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans (raadslid) Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers dr. P.H.H. (Peter) Weekers (raadslid) Foto van drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk (wethouder) Foto van M.B. (Michèle) Ferrière M.B. (Michèle) Ferrière (wethouder) Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (wethouder) Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (wethouder) Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters S.A.M. (Suzanne) Winters (wethouder) Foto van mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten (raadsgriffier) Foto van P.A.W. (Paul) Otten P.A.W. (Paul) Otten (plv. griffier)