H. (Hendrik) Stals EMSD

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

30 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

156 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

220 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

36 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag