J. (Jaimie) Briels (06-30338156)

J. (Jaimie) Briels (06-30338156)

Foto van J. (Jaimie) Briels (06-30338156)
E-mailadres: jbriels.weert@gmail.com
Logo van Weert Lokaal
Fractie: Weert Lokaal Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: www.weertlokaal.nl Functie: raadslid
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: raadslid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid