J. (Jaimie) Briels (06-30338156)

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

129 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

36 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag