J. (Jaimie) Briels (06-30338156)

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken