J. (Jaimie) Briels

J. (Jaimie) Briels

Foto van J. (Jaimie) Briels

Contact informatie

E-mailadres:
j.briels@raadweert.nu
Logo van Weert Lokaal
Fractie: Weert Lokaal Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: www.weertlokaal.nl Functie: fractielid en raadslid
Logo van Gemeenteraad
Bestuur & Organisatie: Gemeenteraad Periode: van: 29 maart 2018 tot: Functie: raadslid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 18 mei 2022 tot: Functie: plv. commissievoorzitter
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid

Tel. 06-30338156