J.C. (Jurrella) Kleinmoedig (06-27874340)

Stemgedrag (36 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
15 december 2020 32A Motie jongeren perspectief bieden
15 december 2020 28 wensen en bedenkingen termijnverlenging CZW
15 december 2020 24 Raadsvoorstel (DJ-1214805) over Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert - verbod carbidschieten
15 december 2020 23 Raadsvoorstel (DJ-1208577) over Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
15 december 2020 23 OZB 2021
15 december 2020 21 Raadsvoorstel (DJ-1168752) over Bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert
15 december 2020 20 Raadsvoorstel (DJ-1179495) over Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025
15 december 2020 20 amendement verduurzaming maatschappelijk vastgoed
15 december 2020 16 Raadsvoorstel (DJ-1155232) over Belastingverordeningen en tarieven 2021
15 december 2020 16 amendement horeca (2)
13 november 2020 09 Raadsvoorstel DJ-1169474 over Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting 2021-2024
13 november 2020 V.A.3 realisatie Johan Cruyff Court gevolgen meerjarig
13 november 2020 07 Raadsvoorstel DJ-1148711 over Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Weert
13 november 2020 IX.M.2 Wettelijke taken en efficiëntie
13 november 2020 IX.M.1 financiële ruimte voor nieuw beleid
12 november 2020 IX.A.1 Sluitende begroting voor 2021
12 november 2020 VIII.A.1 Bouwen bouwen bouwen
12 november 2020 VIII.A.1 Bouwen bouwen bouwen
12 november 2020 VI.M.2. Maatschappelijk debat normaliseren jeugdzorg
12 november 2020 V.A.2 cultuurbeleid
12 november 2020 VI.M.1 Beschermingsbewind
12 november 2020 V.A.2 cultuurbeleid
12 november 2020 V.A.1 realisatie Johan Cruyff Court
12 november 2020 III.A.1 Citymarketing
12 november 2020 I.M.1 Criminele ondermijning in het buitengebied
5 november 2020 Motie Vreemd ad Orde vd Dag - SJG Weert
5 november 2020 Wensen en bedenkingen prestatieafspraken 2021-2022
5 november 2020 Raadsvoorstel concept-profielschets
5 november 2020 12 Raadsvoorstel DJ-1137361 over Versterken Lokale Media
5 november 2020 amendement lokale media
5 november 2020 11 Raadsvoorstel DJ-1132040 over Sportaccommodatiebeleid 2021-2030
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 4. De locatie Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 3. De locatie Helmondseweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 2. De locatie Suffolkweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 1. In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen
5 november 2020 amendement tijdelijke woningen splitsen voorstel NIEUW
25 11 0 0