J.C. (Jurrella) Kleinmoedig

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

61 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

36 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag