L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (06-53546873)

L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (06-53546873)

Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (06-53546873)
E-mailadres: lsteinbach.weert@gmail.com
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 5 juli 2018 tot: Functie: commissielid-niet-raadslid
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 2 mei 2019 tot: Functie: commissielid-niet-raadslid
Logo van D66
Fractie: D66 Periode: van: 7 november 2019 tot: Website: www.d66landvanweert.nl Functie: fractievoorzitter en raadslid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: commissielid
Logo van Agendacommissie
Orgaan: Agendacommissie Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: fractievoorzitter
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: commissielid
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: raadslid
Logo van Fractievoorzittersoverleg
Orgaan: Fractievoorzittersoverleg Periode: van: 7 november 2019 tot: Functie: fractievoorzitter

Tel. 06-53546873