M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.
 

Gerelateerd aan het wethouderambt:

  1. Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Weert en Omstreken, de Risse (onbezoldigd);
  2. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);
  3. Voorzitter collegeadviescommissie Straatnaamgeving gemeente Weert (onbezoldigd);
  4. Lid van het Algemeen Bestuur Keyport en adviserend lid van het Dagelijks Bestuur (onbezoldigd);
  5. Lid van de Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) Limburg (onbezoldigd);
  6. Lid Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg (onbezoldigd).
  7. Lid Netwerkberaad SML (onbezoldigd).

 

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

  1. Beleidsmedewerker (intern accountant) bij sector CTRL van de Gemeente Eindhoven (terugkeergarantie, deze functie wordt tijdens het wethouderschap niet uitgeoefend; onbezoldigd).