M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouderambt:

  1. Voorzitter bestuur Werkvoorzieningschap Risse Groep (onbezoldigd);
  2. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);
  3. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
  4. Lid van het Algemeen Bestuur Keyport en lid van het Dagelijks Bestuur (onbezoldigd);
  5. Lid Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg (onbezoldigd);
  6. Lid Netwerkberaad SML (onbezoldigd);
  7. Ambassadeur van Keyport meats regio in je rugzak (onbezoldigd);
  8. Waarnemend lid van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en integratie (onbezoldigd).

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

  1. Beleidsmedewerker (intern accountant) bij sector CTRL van de Gemeente Eindhoven (terugkeergarantie, deze functie wordt tijdens het wethouderschap niet uitgeoefend; onbezoldigd).