M.M.C.F. (Marie-Michèle) Stokbroeks (06-54293909)

M.M.C.F. (Marie-Michèle) Stokbroeks (06-54293909)

  • Medewerker ontwikkeling II (Wmo), regievoerder sociaal domein bij de gemeente Deurne (bezoldigd);
  • Bestuurslid carnavalsvereniging 'Wi-j Vae Heite Zul Djae Noeets Weite'. (onbezoldigd).