M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (06-51158576)

M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (06-51158576)

Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (06-51158576)
E-mailadres: mvandenbergh.weert@gmail.com
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 30 mei 2018 tot: Functie: raadslid
Logo van VVD
Fractie: VVD Periode: van: 30 mei 2018 tot: Website: www.vvdweert.nl Functie: raadslid
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 3 maart 2020 tot: Functie: plv. voorzitter en plv. lid

tel. 06-51158576