Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (06-51158576)

M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (06-51158576)

  • Lid regiegroep GRIP (project Grip op Regionale Samenwerking van zeven gemeenten uit Midden-Limburg) (onbezoldigd);
  • Bestuurssecretaris Atletiek en Wandelsportvereniging Weert (onbezoldigd);
  • Lid Raad van Advies van Weerter Gemengd Koor Vivace (onbezoldigd);
  • Taalvrijwilliger Bibliocenter Weert (onbezoldigd);
  • Bestuurssecretaris Weert FM / Streekomroep Weert (onbezoldigd).