mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

Foto van mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

Contact informatie

E-mailadres:
m.wolfs@weert.nl
Logo van Gemeenteraad
Bestuur & Organisatie: Gemeenteraad Periode: van: 1 oktober 2002 tot: Functie: raadsgriffier
Logo van Fractievoorzittersoverleg
Bestuur & Organisatie: Fractievoorzittersoverleg Periode: van: 1 oktober 2002 tot: Functie: raadsgriffier
Logo van Griffie
Bestuur & Organisatie: Griffie Periode: van: 1 oktober 2002 tot: Functie: raadsgriffier
Logo van Agendacommissie
Bestuur & Organisatie: Agendacommissie Periode: van: 1 maart 2015 tot: Functie: raadsgriffier
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 25 februari 2015 tot: Functie: secretaris
Logo van Werkgeverscommissie
Commissie: Werkgeverscommissie Periode: van: 29 oktober 2014 tot: Functie: secretaris
Logo van Vertrouwenscommissie
Commissie: Vertrouwenscommissie Periode: van: 24 september 2014 tot: Functie: secretaris
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: commissiegriffier

Tel. 0495-575206