mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

  • bestuurslid griffierskring Noord- en Midden-Limburg (onbezoldigd) 
  • lid en plaatsvervangend coördinator digitale juridische vraagbaak (48 uurs-service) landelijke Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
  • lid van het hoofdstembureau, tevens centraal stembureau, van de gemeente Weert(onbezoldigd)
  • lid van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) (onbezoldigd)
  • juridisch consulent nazorg crisisorganisatie gemeente Weert (onbezoldigd)