mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Contact informatie

E-mailadres:
r.vlecken@weert.nl
Logo van College van B&W
Bestuur & Organisatie: College van B&W Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: burgemeester
Logo van Gemeenteraad
Bestuur & Organisatie: Gemeenteraad Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: voorzitter
Logo van Fractievoorzittersoverleg
Bestuur & Organisatie: Fractievoorzittersoverleg Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: voorzitter
Logo van Agendacommissie
Bestuur & Organisatie: Agendacommissie Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: voorzitter
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: burgemeester
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 25 mei 2021 tot: Functie: burgemeester

Tel. 0495-575000