mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.
 

Gerelateerd aan het burgemeestersambt:

 1. Lid van het Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord (onbezoldigd);
 2. Lid van het bestuur van ICT NML (onbezoldigd);
 3. Lid AB Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
 4. Voorzitter basiseenheid politie Weert (onbezoldigd);
 5. Lid VNG commissie College Arbeidszaken (onbezoldigd);
 6. Lid Kamer Inclusieve Arbeid (inclusief onderhandelaar CAO SW en CAO Aan de Slag)  (onbezoldigd).

 

Niet gerelateerd aan het burgemeestersambt:

 1. Penningmeester / vice-voorzitter Bestuurdersvereniging CDA (onbezoldigd);
 2. DGA Wijust Beheer BV (onderneming is stilgelegd);
 3. DGA Wijust BV (onderneming is stilgelegd);
 4. Ere-President / Voorzitter Samenwirkende Limburgse Vasteloavensvereniginge (SLV) (onbezoldigd);
 5. Vice-President NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft te Köln) (onbezoldigd);
 6. Regionaal portefeuillehouder Landelijke Regietafel Mensenhandel Regio Limburg (onbezoldigd);
 7. Erelid van Sociëteit Amicitia te Weert (onbezoldigd).