N.J.M. (Niek) Gruijthuijsen (06-54754432)

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken