Inspraak

Inspraak is het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Zie hierover de documenten over burgerparticipatie.