Interactief beleid

Interactief beleid is het maken en uitvoeren van beleid met gebruikmaking van deskundigheid en meningen van buiten de eigen gemeentelijke organisatie: burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en organisaties die bij een ontwikkeling of probleem betrokken zijn. Dat kan gaan om gemeentelijke plannen, beleid of projecten, maar ook om ideeën en initiatieven van bijvoorbeeld bewoners of belangenorganisaties die door de gemeente worden gedragen.
De gemeente past interactief beleid toe om een drietal doelen te behalen.

  • Kwaliteitsverbetering van een plan, visie of beleid;
  • Het vergroten van draagvlak door verbeteren van het beleidsproces en de wisselwerking met andere partijen;
  • Verbeteren of vernieuwen van de relatie tussen burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en organisaties.

De visie op interactief beleid is uitgewerkt in een “Leidraad Interactief Werken”.
De betreffende documenten kunt u hier bekijken:

Voor de overige documenten over burgerparticipatie zie de map “Documenten”.