P.C.I. (Patricia) van der Vegt

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

27 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

200 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

123 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag