P.J.H. (Pierre) Sijben (0495-536413)

P.J.H. (Pierre) Sijben (0495-536413)

  • Administrator parochie HH. Hiëronymus en Antonius Laar (onbezoldigd);
  • Bestuurslid Katholieke Ouderenvereniging St. Sebastiaen (onbezoldigd);
  • Lid Netwerkgroep RUD Limburg Noord (onbezoldigd).