P.L.H. (Peter) van Akkerveken (06-20569413)

Stemgedrag (0 stemming)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken