P.R.J. Piet Scholten (06-46843105)

P.R.J. Piet Scholten (06-46843105)

Foto van P.R.J. Piet Scholten (06-46843105)
E-mailadres: pscholten.weert@gmail.com
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 29 maart 2018 tot: 19 juli 2019 Functie: raadslid
Logo van DUS Weert
Fractie: DUS Weert Periode: van: 29 maart 2018 tot: 19 juli 2019 Website: www.dusweert.nl/ Functie: raadslid
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: 19 juli 2019 Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie
Commissie: Raadscommissie Ruimte & Economie Periode: van: 1 september 2018 tot: 19 juli 2019 Functie: commissielid
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 1 september 2018 tot: 19 juli 2019 Functie: commissielid
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 18 september 2018 tot: 19 juli 2019 Functie: plv. voorzitter en lid