PvdA

Stemgedrag (26 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
13 november 2020 V.A.3 realisatie Johan Cruyff Court gevolgen meerjarig 0 0 0 1
13 november 2020 09 Raadsvoorstel DJ-1169474 over Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting 2021-2024 0 0 0 1
13 november 2020 07 Raadsvoorstel DJ-1148711 over Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Weert 0 0 0 1
13 november 2020 IX.M.2 Wettelijke taken en efficiƫntie 0 0 0 1
13 november 2020 IX.M.1 financiƫle ruimte voor nieuw beleid 0 0 0 1
12 november 2020 VIII.A.1 Bouwen bouwen bouwen 0 0 0 1
12 november 2020 V.A.2 cultuurbeleid 1 0 0 0
12 november 2020 V.A.2 cultuurbeleid 0 0 0 1
12 november 2020 IX.A.1 Sluitende begroting voor 2021 0 0 0 1
12 november 2020 III.A.1 Citymarketing 0 0 0 1
12 november 2020 VI.M.1 Beschermingsbewind 0 0 0 1
12 november 2020 I.M.1 Criminele ondermijning in het buitengebied 0 0 0 1
12 november 2020 V.A.1 realisatie Johan Cruyff Court 0 0 0 1
12 november 2020 VIII.A.1 Bouwen bouwen bouwen 0 0 0 1
12 november 2020 VI.M.2. Maatschappelijk debat normaliseren jeugdzorg 0 0 0 1
5 november 2020 Motie Vreemd ad Orde vd Dag - SJG Weert 1 0 0 0
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 4. De locatie Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen 0 1 0 0
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 3. De locatie Helmondseweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen 0 1 0 0
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 2. De locatie Suffolkweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van tijdelijke woningen 1 0 0 0
5 november 2020 09 Besluitvorming over punt 1. In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen 1 0 0 0
5 november 2020 amendement tijdelijke woningen splitsen voorstel NIEUW 1 0 0 0
5 november 2020 Wensen en bedenkingen prestatieafspraken 2021-2022 0 1 0 0
5 november 2020 Raadsvoorstel concept-profielschets 1 0 0 0
5 november 2020 12 Raadsvoorstel DJ-1137361 over Versterken Lokale Media 1 0 0 0
5 november 2020 amendement lokale media 1 0 0 0
5 november 2020 11 Raadsvoorstel DJ-1132040 over Sportaccommodatiebeleid 2021-2030 1 0 0 0